สารจากประธานบริษัท

President Ayako Fujiwara

President

Ayako Fujiwara

Times change. So do needs.
TLV®continues to evolve.

TLV มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี 1950
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ได้มีความพยายามอย่างมากมายนับไม่ถ้วน เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า
ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่คาดไม่ถึง และสิ่งที่ลูกค้าต้องการจาก TLV ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวั่นต่อความเปลี่ยนแปลงนั้น
TLV จะส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าผ่านการพัฒนา และมอบโซลูชันที่ดีที่สุดอยู่เสมอ